Fäst & Fog

Hem / produkter / Fäst & Fog

Fäst & Fog

LIP Bygningsartikler A/S – är ett 100% helägt danskt företag som sedan starten 1967 har producerat kvalitetsprodukter till konkurrensmässiga priser.

Produktprogrammet var till att börja med fästmassor och fogmassor, efterhand utvidgades produktlinjen med golvspackelmassor, vattentätning, silikon, epoxy, spackelmassor m.m. Alla LIP’s produkter kontrolleras kontinuerligt såväl internt som externt för att möta olika länders krav och bestämmelser. Som LIP säger i sin slogan: LIP – när man bygger på kvalitet!

LIP Bygningsartikler A/S är idag en internationellt orienterad verksamhet med återförsäljare och dotterbolag samt egenproduktion i Egypten.

Alltid på lager hos JMW Grossen:

 • Lip 22 Epoxyfog
 • Lip 228 Golvspackel 25 kg
 • Lip 230 Finspackel 15 kg
 • Lip 245 Byggspackel 25 Kg
 • Lip Binder Folielim
 • Lip Board
 • Lip Elastisk Rörmanschett
 • Lip Fiberremsa
 • Lip Flexicol15 kg Kakel&Gipslim
 • Lip Flytfix 25 kg
 • Lip Fog Multi
 • Lip Fogförseglare
 • Lip Folie
 • Lip Färdiga Innerhörn
 • Lip Färdiga Ytterhörn
 • Lip Grundtvätt 1 liter
 • Lip Kakelfog
 • Lip Klinkerolja 1 liter
 • Lip Klinkerrengöring 1 liter
 • Lip Klinkertvätt 1 liter
 • Lip Multi Binder 10 liter
 • Lip Multi Flexfix Grå
 • Lip Multi Lättfix 20 kg
 • Lip Primer 54
 • Lip Silicon
 • Lip Snabbfix 25 kg
 • Lip Specialcement 5 kg
 • Lip Specialcement vit 5 kg
 • Lip Super Trope Flexfix Vit 25kg
 • Lip Super Trope Grå 25 kg
 • Lip Tätark 5 m x 40 cm
 • Lip Tätark Brunn 400 x 400 mm
 • Lip VS 20
 • Lip VS 30 Membran
 • Lip Vt Remsa 100 mm x 20 m
 • Lip Åt-Innerhörn
 • Lip Åt-Remsa 100 mm x 25 m
 • Lip Åt-Ytterhörn
 • Lip 230 Finspackel 15 kg
 • Lip 245 Byggspackel 25 kg

LIP Miljöpolicy

Vi erbjuder våra kunder byggvaror med hög kvalitet och minsta möjliga påverkan på miljön.

Vid tillverkningen strävar vi efter en låg energianvändning, minsta möjliga utsläpp till luft, vatten och mark samt minimering av restprodukter genom återanvändning i tillverkningsprocessen. Våra produkters håller ständigt en hög kvalitet genom kontinuerliga kvalitetskontroler, både externt och internt.

Genom god transportlogistik kan vi erbjuda transporter direkt från tillverkning till kund och därigenom uppnå minsta möjliga miljöpåverkan.

I byggvarudeklarationer visar vi att våra produkter klarer kundernas högt ställda miljökrav.

Genom miljömedvetna medarbetare och utvärdering av vår verksamhet uppnår vi en ständig forbättring.

I vår verksamhet uppfyller vi rådande miljölagstiftning.